Bemutatkozás

Megalakulás
Az egyesület 2003. január 25-i közgyűlésén alakult meg.
Tagság
Az egyesület nyilvános. Az alapítók elvárása az, hogy a nyelvtudás mérése iránt érdeklõdõ és az ügy érdekében tenni akaró kollégák legyenek tagok.

Hitvallás
Az Egyesület alapvetõ feladatának tekinti, hogy:

 • szorgalmazza és segítse elõ a nyelvtudásmérés tudományos eredményeinek folyamatos beépülését a nyelvoktatási-nyelvvizsgáztatási gyakorlatba;
 • segítse a hazai nyelvtudásmérés elméletének és gyakorlatának folyamatos fejlesztését, az Európa Tanács ajánlásaival való összhang kialakítását, a nyelvvizsgáztatási gyakorlat szakszerûségének javítását, minõségbiztosítási rendszere mûködését, és ösztönözze a tesztelés-elméleti kutatások kiszélesítését;
 • képviselje a nyelvtudás-mérési szakma véleményét nyelvpolitikai és a nyelvoktatással összefüggo döntések elõkészítésének valamennyi szintjén;
 • elõsegítse és növelje a nyelvtudás-mérési szakma elismertségét, presztízsét;
 • hozzájáruljon a nyelvtudás mérésével foglakozó szakembereknek, nyelvvizsgáztatók, tanárok és vizsgázók nyelvtudásméréssel kapcsolatos optimális hozzáállásának kialakításához;
 • megjelenítse a szakterületet mint önálló diszciplínát.

Mission statement
The objectives of the association are to

 • ensure that the voice of the language testing profession on relevant educational matters is heard and that this voice is representative and authoritative,
 • develop, proclaim and follow the adherence to of professional testing standards in Hungary, especially in quality assurance,
 • develop/maintain codes of professional ethics and practice,
 • promote the publication and dissemination of information related to the field of language testing,
 • initiate professional debate on current testing and educational issues,
 • to periodically organise workshops/training around language testing issues
 • increase the understanding of language testing as a profession and earn more recognition for it,
 • represent the language testing profession at all levels, including government agencies and foreign language testing boards,
 • help present the profession as a fully fledged discipline,
 • reduce chances for political manipulation by reducing the compartmentalisation of the field,
 • cooperate with other groups interested in language testing and groups interested in applied linguistics or measurement.