A Közös Európai Referenciakeret szintjeinek mérésérõl

Összefoglaló beszámoló az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretéhez illeszkedõ mérési keretrendszer szakmai munkálatairól
A 2004. április 15-16-án Strasbourgban megrendezett nemzetközi szeminárium
munkája, tanulságai:

Friss

Nyelvtudásmérők