Konferencia a 2005-ös nyelvi érettségirõl

2004. május 11., Budapest, Rubin Hotel
A DFT Hungária – FISZ honlapjáról:
A kétszintû érettségi rendszerében a korábban megszerzett nyelvvizsga már nem váltja ki az idegen nyelvi érettségit, másrészt az emelt szint – az elért eredmény függvényében – alap-, illetve középfokú, C típusú államilag elismert nyelvvizsgának számít. 2005-tõl a nyelvvizsgáztatás rendszere tehát gyökeresen átalakul. A nyelvoktató és nyelvvizsgáztató szakma azonban súlyos kétségeket fogalmaz meg az új rendszerrel kapcsolatban. A Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértõk Országos Egyesülete és a DFT-Hungária ezért május 11 -én konferenciát rendezett a budapesti Rubin Hotel-ben.

A szakmai rendezvény a vitás pontok számba vétele mellett választ keresett arra is: az új vizsgák hogyan viszonyulnak az Európa Tanács szintrendszeréhez. A konferencia elsõsorban az összes érettségiztetõ középiskolának, továbbá a felsõoktatási – és felnõttképzõ intézményeknek, nyelviskoláknak, pedagógusoknak, nyelvtanároknak, szakmai szervezeteknek biztosított hasznos információkat. A konferencia fõvédnöke és a nyitó elõadást tartotta: Magyar Bálint oktatási miniszter. A konferencia elõadói között szerepelt Einhorn Ágnes az Országos Közoktatási Intézet munkatársa, Kapitánffy Johanna, az Oktatási Minisztérium Közoktatási Fõosztályáról, dr. Dávid Gergely, a Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértõk Országos Egyesületének elnöke valamint Fekete Hajnal nyelvvizsgáztatási szakértõ.

Az elõadások anyaga elérhetõ honlapunkon itt.

Nyelvtudásmérők