Új nyelvpedagógiai tanulmánykötet

Megjelent Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit szerkesztésében “A nyelvtanuló” címu tanulmánykötet, amely nyelvtanulók sikereirõl, tanulási módszereirõl és stratégiáiról szól érintve az egyéni különbségeket, sikereket és sikertelenségeket, motivációhiányt, szorongást és a sajátos nyelvtanulási szükségletek kérdését diszlexiás és siket nyelvtanulók esetében.
A kötet 2.000- Ft-ért az alábbi címen rendelhetõ, illetve vásárolható meg: OKKER KFT. Pedagógus Könyv- és Taneszközáruház, 1067 Budapest, Podmaniczky u. 37.

Nyelvtudásmérők