Fordítástudomány

fõszerkesztõ: KLAUDY KINGA, 5. évfolyam 2. szám
új számában többek között az alábbi témákról olvashatunk
Fordításelmélet

Kusztor Mónika – Vahram Atayan: Az explicitációs hipotézis néhány elméleti kérdésérol
Károly Krisztina: Korpusznyelvészet és fordításkutatás
Kenesei Andrea: Miként igazolja a befogadás a fordításról alkotott hipotézis érvényességét
Konferencianaptár

Nyelvtudásmérők